a5: Съхранявайте точки по ориентация

 1. G бутон
 2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали отделни фокусни точки могат да бъдат избрани за „широка“ (пейзажна) ориентация, за „висока“ (портретна) ориентация с камерата, завъртяна на 90° по часовниковата стрелка, и за „висока“ ориентация с камерата, завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка.

 • Изберете [ No ], за да използвате една и съща точка на фокусиране, независимо от ориентацията на камерата.
  Камерата е завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка
  Пейзажна (широка) ориентация
  Камерата е завъртяна на 90° по посока на часовниковата стрелка
 • Изберете [ Да ], за да активирате отделен избор на точка на фокусиране.
  Камерата е завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка
  Пейзажна (широка) ориентация
  Камерата е завъртяна на 90° по посока на часовниковата стрелка

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата