e2: Скорост на затвора на светкавицата

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете най-бавната налична скорост на затвора със светкавица в режим P или A.

Независимо от избраната настройка за персонализирана настройка e2 [ Скорост на затвора на светкавицата ], скоростите на затвора могат да бъдат до 30 s в режими S и M или при настройки на светкавицата на бавна синхронизация, бавна синхронизация със задна завеса или намаляване на ефекта на червените очи при бавно синхронизиране.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата