Капацитет на картата с памет

Следващата таблица показва капацитета на буфера и приблизителния брой снимки, които могат да бъдат съхранени на карта от 32 GB 1 при различни качества и размери на изображението, когато [ DX (24×16) ] е избрано за [ Изберете област на изображението ]. Действителният капацитет варира в зависимост от условията на снимане и вида на картата.

Качество на изображениетоРазмер на изображениетоРазмер на файлаБрой оставащи експозиции 2Буферен капацитет 2, 3
RAW (12-битов)ГолямПрибл. 19,4 MB873 кадъра44 кадъра
RAW (14-битов)ГолямПрибл. 24,4 MB764 кадъра36 кадъра
JPEG добреГолямПрибл. 9,5 MB2100 кадъра83 кадъра
СреденПрибл. 6,6 MB3400 кадъра100 кадъра
МалъкПрибл. 3,7 MB6400 кадъра100 кадъра
JPEG нормаленГолямПрибл. 5,7 MB4100 кадъра100 кадъра
СреденПрибл. 3,5 MB6800 кадъра100 кадъра
МалъкПрибл. 2,0 MB12300 кадъра100 кадъра
Основен JPEGГолямПрибл. 2,4 MB8000 кадъра100 кадъра
СреденПрибл. 1,7 MB12800 кадъра100 кадъра
МалъкПрибл. 1,1 MB22100 кадъра100 кадъра
  1. Цифрите са за SD карта с памет на SanDisk (SDSDXVE-032G-JNJIP, измерена през април 2021 г.).
  2. Броят на снимките, които могат да бъдат записани на карта с памет или съхранени в буфера на паметта, варира в зависимост от записаната сцена.
  3. Максимален брой експозиции, които могат да бъдат съхранени в буфера на паметта при ISO 100. Ако [ Auto distortion control ] е настроено на [ On ], броят на експозициите може да спадне.