b2: Централно претеглена площ

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Когато е избрано [ Center-weighted metering ], фотоапаратът присвоява най-голямо тегло на област в центъра на дисплея за снимане при настройка на експозицията. Персонализирана настройка b2 [ Center-weighted area ] се използва за избор на размера на зоната с най-голямо тегло, когато е избрано [ Center-weighted metering ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата