Чувствителност на микрофона

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Включете или изключете вградени или външни микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона.

ОпцияОписание
[ Автоматично ]Автоматично регулирайте чувствителността на микрофона.
[ Ръководство ]Настройте ръчно чувствителността на микрофона. Изберете от стойности от [ 1 ] до [ 20 ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността; колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността.
[ Микрофонът е изключен ]Изключете записа на звук.

Видео клипове без звук

Видеоклиповете, записани с [ Микрофон изключен ], избран за [ Чувствителност на микрофона ], са обозначени с икона 2 .