Какво е дистанционна фотография със светкавица?

Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting, или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата, вижте “ Снимка със светкавица върху камерата” (Снимка със светкавица върху камерата ).

В цялата тази глава операциите, включващи фотоапарата и аксесоарите, свързани към фотоапарата, са обозначени с C , операциите, включващи дистанционни светкавици с f . За повече информация относно използването на дистанционни светкавици ( f ) вижте документацията, предоставена със светкавицата.