Какво е фотография с дистанционна светкавица?

Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата, вижте „Снимане със светкавица на фотоапарата“ (Фотография със светкавица на камерата ).

В цялата тази глава операциите, включващи фотоапарата и аксесоарите, свързани към фотоапарата, са обозначени с C , операциите, включващи отдалечени светкавици с f . За повече информация относно използването на отдалечени светкавици ( f ), вижте документацията, предоставена със светкавицата.