Форматирайте картата с памет

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Форматирайте карти с памет. Имайте предвид, че форматирането изтрива за постоянно всички снимки и други данни на картата. Преди да форматирате, не забравяйте да направите резервни копия, както е необходимо.

По време на форматирането

Не изключвайте фотоапарата и не изваждайте карти с памет, докато съобщението [ Format memory card ] не изчезне от дисплея.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата