Форматирайте картата с памет

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Форматиране на карти с памет. Имайте предвид, че форматирането изтрива за постоянно всички снимки и други данни на картата. Преди да форматирате, не забравяйте да направите резервни копия според изискванията.

По време на форматиране

Не изключвайте фотоапарата и не изваждайте картите с памет, докато съобщението [ Форматиране на карта с памет ] не изчезне от дисплея.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата