a6: AF активиране

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали бутонът за освобождаване на затвора може да се използва за фокусиране. Ако е избрано [ AF-ON only ], фотоапаратът няма да фокусира, когато спусъкът е натиснат наполовина. Фокусът може да се регулира само с помощта на други контроли, към които е присвоен AF-ON чрез персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ].

Освобождаване извън фокуса

За да изберете дали затворът може да бъде освободен дори при обстоятелства, при които обикновено би бил деактивиран, изберете персонализирана настройка a6 [ AF активиране ], маркирайте [ само AF-ON ] и натиснете 2 . Избирането на [ Enable ] позволява затворът да бъде освободен по всяко време.

ОпцияОписание
[ Активиране ]Освобождаването на затвора е активирано.
[ Деактивиране ]Освобождаването на затвора е деактивирано.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата