Размер на рамката/честота на кадрите

  1. G бутон
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете размера на видеокадъра (в пиксели) и честотата на кадрите. За повече информация вижте „Размер на рамката и честота/качество на видеото“ в „Меню i “ (Размер на рамката и скорост/качество на видеото ).