Размер на кадъра/честота на кадрите

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Изберете размера на видеокадъра (в пиксели) и скоростта на кадрите. За повече информация вижте “ Размер на кадъра и скорост/качество на видеото ” в “ Меню i ” ( Размер на кадъра и скорост/качество на видеото ).