Режим на светкавица

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Изберете режим на светкавица за допълнителни светкавици. За повече информация вижте „ Режими на светкавица “ в „ Снимка със светкавица на камерата “ ( Режими на светкавица ).