Подстригване

  1. Бутон G
  2. N меню за ретуширане

Създайте изрязано копие на избраната снимка. Снимката се показва с избраната реколта, показана в жълто; създайте изрязано копие, както е описано по-долу.

Да сеОписание
Оразмерете реколтатаНатиснете X или W ( Q ), за да изберете размера на изрязване.
Променете съотношението на изрязванеЗавъртете главния диск за управление, за да изберете съотношението на страните.
Позиционирайте реколтатаИзползвайте мултиселектора, за да позиционирате изрязването.
Запазете реколтатаНатиснете J , за да запишете текущата реколта като отделен файл.

Изрязани снимки

  • В зависимост от размера на изрязаното копие, увеличението при възпроизвеждане може да не е налично, когато се показват изрязани копия.
  • Размерът на изрязването се появява в горния ляв ъгъл на дисплея за изрязване. Размерът на копието варира в зависимост от размера на изрязването и съотношението на страните.