d5: Удължени скорости на затвора (M)

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Ако изберете [ On ], можете да удължите скоростта на затвора, когато снимате в режим M до 900 секунди (15 минути). Това е полезно, когато искате да снимате с отворен затвор за продължителни периоди, като например за астрономическа фотография.

  • При скорости на затвора от 60 секунди и по-бавни, времето на експозиция ще съответства на избраната скорост на затвора (когато е избрано [ Вкл .]). Когато снимането започне, контролният панел превключва, за да покаже, че затворът е отворен.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата