Нулирайте всички настройки

  1. G бутон
  2. B меню за настройка

Нулирайте всички настройки с изключение на [ Език ] и [ Часова зона и дата ] до стойностите им по подразбиране. Информацията за авторските права и други генерирани от потребителите записи също се нулират. След нулиране настройките не могат да бъдат възстановени.
Препоръчваме ви да запазите настройките, като използвате елемента [ Save/load menu settings ] в менюто за настройка, преди да извършите нулиране.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата