Контрол на изкривяването

  1. Бутон G
  2. N меню за ретуширане

Създавайте копия с намалено периферно изкривяване; това може да намали цилиндричните изкривявания при снимки, направени с широкоъгълни обективи, или изкривяването с щифтова възглавница в снимки, направени с телеобективи. Изберете [ Auto ], за да позволите на камерата да коригира автоматично изкривяването и след това да извършите фини настройки с помощта на мултиселектора. Изберете [ Manual ], за да намалите изкривяването ръчно.

  • Ефектът може да бъде визуализиран в екрана за редактиране.
  • Имайте предвид, че [ Manual ] трябва да се използва с копия, създадени с помощта на опцията [ Auto ] и със снимки, направени с помощта на опцията [ Auto distortion control ] в менюто за снимане. Ръчният контрол на изкривяването не може да се прилага допълнително към копия, създадени с помощта на [ Manual ].
  • Натиснете 4 , за да намалите изкривяването на възглавницата, 2 , за да намалите изкривяването на цевта.
  • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.

Контрол на изкривяването

Имайте предвид, че по-голямото количество контрол на изкривяването води до изрязване на повече ръбове.