Контрол на изкривяването

  1. G бутон
  2. N меню за ретуширане

Създавайте копия с намалено периферно изкривяване; това може да намали цилиндърното изкривяване при снимки, направени с широкоъгълни обективи, или изкривяването като възглавничка при снимки, направени с телеобективи. Изберете [ Auto ], за да оставите фотоапарата автоматично да коригира изкривяването и след това направете фини настройки с помощта на мултиселектора. Изберете [ Ръчно ], за да намалите изкривяването ръчно.

  • Ефектът може да бъде прегледан предварително в дисплея за редактиране.
  • Обърнете внимание, че [ Manual ] трябва да се използва с копия, създадени с помощта на опцията [ Auto ], и със снимки, направени с помощта на опцията [ Auto distortion control ] в менюто за заснемане на снимки. Ръчното управление на изкривяването не може да бъде приложено допълнително към копия, създадени с помощта на [ Manual ].
  • Натиснете 4 , за да намалите възглавническото изкривяване, 2 , за да намалите цевното изкривяване.
  • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.

Контрол на изкривяването

Имайте предвид, че по-големият контрол на изкривяването води до изрязване на повече от ръбовете.