B Менюто за настройка: Настройка на камерата

За да видите менюто за настройка, изберете раздела B в менютата на камерата.

Менюто за настройка съдържа следните елементи:

Вижте също

Настройки на менюто за настройка по подразбиране ” (По подразбиране на менюто за настройка )