B Менюто за настройка: Настройка на камерата

За да видите менюто за настройка, изберете раздел B в менютата на камерата.

Менюто за настройка съдържа следните елементи:

Вижте също

„Стандартни настройки на менюто за настройка“ (Менюто за настройка по подразбиране )