Компенсация на светкавицата

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Регулирайте мощността на светкавицата, за да контролирате яркостта на основния обект спрямо фона. Мощността на светкавицата може да бъде увеличена, за да се направи основният обект да изглежда по-ярък, намалена, за да се предотврати отблясък, или по друг начин фино настроена, за да се получи желаният резултат (Компенсация на светкавицата ).