Компенсация на светкавицата

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Регулирайте мощността на светкавицата, за да контролирате яркостта на основния обект спрямо фона. Мощността на светкавицата може да бъде увеличена, за да изглежда основният обект по-ярък, намалена, за да се предотврати отблясъците, или по друг начин фина настройка, за да се получи желаният резултат ( Компенсация на светкавицата).