c2: Самоснимачка

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дължината на закъснението за освобождаване на затвора, броя на направените снимки и интервала между снимките в режим на самоснимачка.

ОпцияОписание
[ Закъснение на самоснимачката ]Изберете дължината на закъснението за освобождаване на затвора.
[ Брой изстрели ]Натиснете 1 и 3 , за да изберете броя на направените снимки при всяко натискане на спусъка; изберете от стойности от 1 до 9.
[ Интервал между кадрите ]Изберете интервала между кадрите, когато [ Брой снимки ] е повече от 1.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата