c2: Самоснимачка

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете продължителността на закъснението при освобождаване на затвора, броя на заснетите снимки и интервала между снимките в режим на самоснимачка.

опцияОписание
[ Закъснение на самоснимачката ]Изберете продължителността на закъснението при освобождаване на затвора.
[ Брой изстрели ]Натиснете 1 и 3 , за да изберете броя на снимките, направени при всяко натискане на спусъка; изберете от стойности от 1 до 9.
[ Интервал между снимките ]Изберете интервала между снимките, когато [ Брой снимки ] е повече от 1.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата