c3: Забавяне на изключване

  1. G бутон
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете колко време мониторът или визьорът остават включени, когато не се извършват никакви операции.

  • Могат да се избират различни настройки за [ Възпроизвеждане ], [ Менюта ], [ Преглед на картина ] и [ Таймер за готовност ].
  • [ Таймер за готовност ] определя колко дълго мониторът, визьорът или контролният панел остават включени след натискане на спусъка наполовина. Мониторът и визьорът затъмняват няколко секунди преди изтичането на таймера за режим на готовност. Ако е избрано [ 10 s ], таймерът ще бъде удължен до 20 секунди, докато е показано менюто i .
  • С изключение на [ Преглед на картина ], всяко от закъсненията при изключване се удължава с една минута в режим на самоснимачка.
  • По-дългите закъснения при изключване намаляват издръжливостта на батерията.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата