c3: Закъснение при изключване

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете колко дълго мониторът или визьорът остават включени, когато не се извършват никакви операции.

  • Могат да бъдат избрани различни настройки за [ Възпроизвеждане ], [ Менюта ], [ Преглед на картина ] и [ Таймер за готовност ].
  • [ Таймер за готовност ] определя колко дълго мониторът, визьорът или контролният панел остават включени след натискане на бутона за освобождаване на затвора наполовина. Мониторът и визьорът затъмняват няколко секунди преди да изтече таймерът за готовност. Ако е избрано [ 10 s ], таймерът ще бъде удължен до 20 секунди, докато се показва менюто i .
  • С изключение на [ Преглед на снимки ], всяко от закъсненията при изключване се удължава с една минута в режим на самоснимачка.
  • По-дългото забавяне на изключване намалява издръжливостта на батерията.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата