a7: Ограничете избора на режим на AF зона

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете режимите на AF зона, които могат да бъдат избрани с помощта на менюто i или персонализирани контроли.

  • Маркирайте опция и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ). Режимите, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез диска за подкоманди.
  • За да завършите операцията, натиснете J

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата