g5: Маркиране на дисплея

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали засенчването се използва за обозначаване на акценти (ярки области на кадъра) по време на видеозапис.

Модел за показване

За да активирате дисплея на подчертаване, изберете [ Pattern 1 ] или [ Pattern 2 ].

Модел 1
Модел 2

Маркирайте прага за показване

Изберете яркостта, необходима за задействане на дисплея с акценти на видео. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голям е диапазонът от яркости, които ще се показват като акценти. Ако е избрано [ 255 ], дисплеят за осветяване ще покаже само области, които са потенциално преекспонирани.

Маркиране на дисплея

Ако са активирани и дисплеят за осветяване и фокусиране, в режим на ръчно фокусиране ще се покаже само фокусиране. За да видите дисплея с акценти в режим на ръчно фокусиране, изберете [ Off ] за персонализирана настройка d9 [ Focus peaking ] > [ Peaking level ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата