Правене на снимки ( b автоматично)

Изберете режим b (автоматичен) за проста фотография „насочи и снимай“.

Обективи с прибиращи се цилиндъри

Лещите с прибиращи се цилиндъри трябва да се удължат преди употреба. Завъртете пръстена за увеличение, както е показано, докато обективът щракне в разтегнато положение.

 1. Изберете фото режим, като завъртите селектора за снимки/видео на C .
 2. Завъртете селектора на режим на AUTO ( b ).
 3. Подгответе камерата.
  Като държите ръкохватката в дясната си ръка и притискате тялото на фотоапарата или обектива с лявата си, притиснете лактите си към страните на гърдите си.
  Пейзажна (широка) ориентация
  Портретна (висока) ориентация
 4. Рамкирайте снимката.

  Позиционирайте основния обект в скобите на AF зоната ( 5 ).
  • Скобите на AF зоната ще изчезнат и около лицата на човешките обекти, открити от камерата, ще се появи жълта граница, указваща точката на фокусиране. Ако камерата разпознае очите на обекта, жълтата фокусна точка ще се появи над едното или другото му око.
 5. Натиснете бутона за освобождаване на затвора наполовина, за да фокусирате.
  • Фокусната точка ще се покаже в зелено, когато камерата фокусира. Ако фотоапаратът не може да фокусира, скобите на AF зоната ще мигат.
  • Илюминаторът за подпомагане на AF може да светне, за да подпомогне фокусирането, ако обектът е слабо осветен.
  • Ако камерата разпознае човешки лица или очи, фокусната точка ще светне в зелено, когато обектът е на фокус. Фокусната точка ще мига в червено, когато камерата не фокусира.

  Илюминаторът за подпомагане на AF

  Не закривайте AF-помагащия луминатор, докато свети.

 6. Плавно натиснете бутона за освобождаване на затвора до края, за да направите снимката.

Лампата за достъп до картата с памет

Лампата за достъп до картата с памет ще свети, докато снимката се записва. Не изваждайте картата с памет или батерията.

Сензорният затвор

Можете също да направите снимка, като докоснете монитора. Докоснете обекта си, за да фокусирате, и вдигнете пръста си, за да освободите затвора.

Мащабиране в фото режим

Натиснете бутона X в режим на снимка, за да увеличите изгледа (до около 31×).

 • Коефициентът на мащабиране се увеличава всеки път, когато натиснете бутона X , и намалява всеки път, когато натиснете бутона W ( Q ).
 • Когато използвате увеличение по време на снимане, в долния десен ъгъл на монитора се показва прозорец за навигация, който показва коя част от композицията е увеличена.
 • При увеличение при възпроизвеждане използвайте мултиселектора, за да се придвижите до области от рамката, които не се виждат на монитора.