Диск за компенсация на експозицията

Използвайте този бутон, за да промените експозицията от стойността, предложена от камерата. Компенсацията на експозицията може да се използва, за да направите снимките по-ярки или по-тъмни.

−1 EV
Без компенсация на експозицията
+1 EV

Регулиране на компенсацията на експозицията

 • Завъртете диска за компенсация на експозицията.
 • Компенсацията на експозицията може да се регулира в диапазона от −3 до +3 EV на стъпки от 1/3 EV.
 • По-високите стойности правят обекта по-ярък, по-ниските стойности по-тъмен.
 • За да отмените компенсацията на експозицията, задайте диска за компенсация на експозицията на [ 0 ].
 • При стойности, различни от ±0,0, камерата показва икона E и индикатора за експозиция ( Индикатори на експозицията ) в режим на снимки или икона E в режим на видео. Можете да проверите стойността на компенсацията на информационния дисплей ( бутонът DISP ) или в менюто i , когато правите снимки, и в менюто i , когато записвате видеоклипове. За да проверите стойността на компенсацията в менюто i , изберете Персонализирана настройка f1 или g1 [ Персонализиране на i меню ] и задайте [ Компенсация на експозицията ] на менюто i ( Персонализиране на i менюто ).
  Монитор
  Визьор

Настройка чрез средства, различни от диска за компенсация на експозицията

Ако зададете диска за компенсация на експозицията в положение [ C ], можете да регулирате компенсацията на експозицията чрез други средства, както следва.
Стойности между –5 EV и +5 EV са налични за снимки и между –3 EV и +3 EV за видеоклипове.

Режим М

 • В режим M компенсацията на експозицията засяга само индикатора за експозиция; скоростта на затвора, блендата и ISO чувствителността не се променят. Общата яркост на изображението също не се променя.
 • Когато е в сила автоматичен контрол на ISO чувствителността (Настройки на ISO чувствителност, настройки на ISO чувствителност ), ISO чувствителността се регулира автоматично според стойността, избрана за компенсация на експозицията, и общата яркост на изображението се променя.

Използване на светкавица

Когато се използва допълнителна светкавица, компенсацията на експозицията влияе както на нивото на светкавицата, така и на експозицията, променяйки яркостта както на основния обект, така и на фона. Персонализирана настройка e3 [ Exposure comp. за светкавица ] може да се използва за ограничаване на ефектите от компенсацията на експозицията само до фона.