Ограничете избора на режим на монитор

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Изберете режимите на монитора, които могат да бъдат избрани с бутона M

  • Маркирайте опция и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ). Опции, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор.
  • За да завършите операцията, натиснете J

B Менюто за настройка: Настройка на камерата