Намаляване на трептенето

  1. Бутон G
  2. 1 меню за запис на видео

Намалете трептенето и лентите при снимане при флуоресцентно или живачно осветление по време на видеозапис. Изберете [ Auto ], за да позволите на камерата автоматично да избере правилната честота. Ако [ Auto ] не успее да даде желаните резултати, изберете [ 50 Hz ] или [ 60 Hz ] според честотата на локалното захранване. Изберете [ 50 Hz ] за зони с 50 Hz захранване, [ 60 Hz ] за зони с 60 Hz захранване.

Намаляване на трептенето в менюто за запис на видео

  • Ако [ Auto ] не успее да даде желаните резултати и не сте сигурни за честотата на локалното захранване, тествайте и двете опции за 50 и 60 Hz и изберете този, който дава най-добри резултати.
  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати, ако обектът е много ярък. Ако случаят е такъв, опитайте да изберете по-малка бленда (по-голямо f-число).
  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати в режими, различни от M. Ако случаят е такъв, изберете режим M и изберете скорост на затвора, адаптирана към честотата на локалното захранване:
    • 50Hz: 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s
    • 60Hz: 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s