Изправете се

  1. Бутон G
  2. N меню за ретуширане

Завъртане на снимките с до ±5° на стъпки от приблизително 0,25°.

  • Ефектът може да бъде визуализиран в екрана за редактиране.
  • Колкото по-голямо е въртенето, толкова повече ще бъдат подрязани от ръбовете.
  • Натиснете 4 или 2 , за да изберете извършеното изправяне.
  • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.