Заключване за освобождаване на празния слот

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Изберете дали затворът може да бъде освободен, когато в фотоапарата не е поставена карта с памет.

ОпцияОписание
a[ Освобождаване заключено ]Затворът не може да се освободи, когато не е поставена карта с памет.
b[ Активиране на пускането ]Затворът може да се освободи без поставена карта с памет. Няма да бъдат записани снимки; по време на възпроизвеждане, камерата показва [ Демо ].

B Менюто за настройка: Настройка на камерата