Коментар на изображението

  1. Бутон G
  2. B меню за настройка

Добавете коментар към новите снимки, когато са направени. Коментарите могат да се видят в раздела [ Info ] на NX Studio.

Въведете коментар

Въведете коментар до 36 знака. Маркирайте [ Input comment ] и натиснете 2 , за да се покаже диалогов прозорец за въвеждане на текст. За информация относно въвеждането на текст вижте “Въвеждане на текст ” (Въвеждане на текст ).

Прикачете коментар

За да прикачите коментара към следващите снимки, маркирайте [ Прикачване на коментар ], натиснете 2 и потвърдете, че в съседното квадратче за отметка се появява отметка ( M ). Натиснете J , за да запазите промените и да излезете; коментарът ще бъде прикачен към всички следващи снимки.

Информация за снимката

Коментарите могат да се видят на страницата с данни за снимане в дисплея с информация за снимките.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата