Яркост на визьора

  1. G бутон
  2. B меню за настройка
  • Регулирайте яркостта на визьора. [ Яркостта на визьора ] може да се регулира само когато визьорът е активният дисплей. Не може да се регулира в монитора или когато [ Само монитор ] е избрано за режим на монитор.
  • По-високите стойности увеличават разхода на батерията.
опцияОписание
[ Автоматично ]Яркостта на визьора се регулира автоматично в зависимост от условията на осветление.
[ Ръководство ]Натиснете 1 или 3 , за да регулирате яркостта ръчно. Изберете по-високи стойности за повишена яркост, по-ниски стойности за намалена яркост.

B Менюто за настройка: Настройка на камерата