Компенсация на дифракция

  1. Бутон G
  2. C меню за снимане

Изберете [ On ], за да намалите дифракцията при малки отвори (високи f/-числа).