Компенсация на дифракцията

  1. G бутон
  2. C меню за снимане на снимки

Изберете [ Вкл .], за да намалите дифракцията при малки отвори (високи f/-числа).