D-Lighting

  1. Бутон G
  2. N меню за ретуширане

D-Lighting изсветлява сенките. Идеален е за тъмни или осветени отзад снимки.

Преди
След

Екранът за редактиране показва изображения преди и след.

  • Натиснете 4 или 2 , за да изберете извършената корекция. Ефектът може да бъде визуализиран в екрана за редактиране.
  • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.