D-Lighting

  1. G бутон
  2. N меню за ретуширане

D-Lighting изсветлява сенките. Идеален е за тъмни снимки или снимки със задно осветление.

Преди
След

Дисплеят за редактиране показва изображения преди и след.

  • Натиснете 4 или 2 , за да изберете количеството на извършената корекция. Ефектът може да бъде прегледан предварително в дисплея за редактиране.
  • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.