Монохромен

  1. Бутон G
  2. N меню за ретуширане

Копирайте монохромни снимки. [ Monochrome ] ви дава избор от следните монохромни нюанси:

ОпцияОписание
[ Черно-бяло ]Копирайте черно-бели снимки.
[ сепия ]Копирайте снимки в сепия.
[ цианотип ]Копирайте снимки в синьо-бял монохром.
  • Ефектът може да бъде визуализиран в екрана за редактиране.
  • В случай на [ Sepia ] или [ Cyanotype ], наситеността на цветовете може да се регулира с помощта на мултиселектора. Натиснете 1 за увеличаване, 3 за намаляване. Промените се отразяват в визуализацията.
  • Натиснете J , за да запазите ретушираното копие.