1 Менюто за запис на видео: Опции за запис на видео

За да видите менюто за запис на видео, изберете раздела 1 в менютата на камерата.

Менюто за запис на видео съдържа следните елементи:

Вижте също

По подразбиране менюто за запис на видео “ ( По подразбиране на менюто за запис на видео )