Зареждане на батерията

Заредете предоставената батерия EN-EL25 в предоставеното зарядно устройство за батерии MH-32 преди употреба.

Батерията и зарядното

  • Включете зарядното устройство в домашен контакт, за да го заредите. В някои страни или региони зарядното устройство може да се достави със свързан адаптер. Лампата на зарядното устройство мига по време на зареждане и светва, когато зареждането приключи.
  • Батерията ще се зареди напълно за около 2 часа и 40 минути (при използване на EN-EL25a) или 2 часа и 30 минути (при използване на EN-EL25) (за изтощена батерия).

Ако лампичката CHARGE мига бързо

Ако лампата CHARGE мига бързо (8 пъти в секунда):

  • Възникна грешка при зареждане на батерията : Изключете зарядното устройство и извадете и поставете отново батерията.
  • Околната температура е твърде гореща или твърде студена : Използвайте зарядното устройство за батерии при температури в рамките на определения температурен диапазон (0–40 °C /+32–104 °F ).

Ако проблемът продължава, изключете зарядното устройство и прекратете зареждането. Занесете батерията и зарядното устройство при представител на оторизиран сервиз Nikon .