c1: Бутон за освобождаване на затвора AE-L

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете дали експозицията да се заключва при натискане на бутона за освобождаване на затвора.

ОпцияОписание
O[ Включено (натиснете наполовина) ]Натискането на бутона за освобождаване на затвора наполовина заключва експозицията.
P[ Включено (режим на серия) ]Експозицията се заключва само докато спусъкът е натиснат докрай.
[ Изключено ]Натискането на бутона за освобождаване на затвора не заключва експозицията.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата