a10: AF при слаба светлина

  1. Бутон G
  2. Меню A персонализирани настройки

Изберете [ On ] за по-точен фокус при условия на слаба светлина, когато AF-S е избран за режим на фокусиране или когато е избран AF-A и снимате в AF-S .

  • Тази опция влиза в сила само в режим на снимки.
  • В режим b [ AF при слаба светлина ] е фиксиран на [ On ].
  • AF при слаба осветеност е деактивиран по време на снимане с интервален таймер и видеозапис с ускоряване.
  • Камерата може да изисква повече време за фокусиране, когато е избрано [ On ].
  • Докато AF при слаба светлина е в сила, на дисплея ще се появи “Low-light”. Честотата на опресняване на дисплея може да спадне.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата